Indeks rynku polskich banknotów kolekcjonerskich 2018-2023.12 - Michał Janik

17.01.2024
Indeks rynku polskich banknotów kolekcjonerskich 2018-2023.12 - Michał Janik

INDEKS RYNKU POLSKICH BANKNOTÓW KOLEKCJONERSKICH część 5

Do pobrania Indeks rynku polskich banknotów kolekcjonerskich 2018-2023 - 2H

Niniejsze opracowanie ma za zadanie wprowadzenie obiektywnej miary stanu rynku banknotów kolekcjonerskich w Polsce. Opiera się na publicznie dostępnych danych transakcyjnych i metodologii możliwej do zastosowania przez dowolną osobą mającą dostęp do tych danych.

Kolekcjonerstwo banknotów związanych z Polską ma długą historię, sięgającą upadku Insurekcji Kościuszkowskiej pod koniec 1794 roku. Narodziny rynku polskich banknotów kolekcjonerskich, w rozumieniu dojrzałego rynku inwestycji alternatywnych, można datować na początek 2018 roku. Rynek ten, jako segment rynku inwestycyjnego, ma już zatem 5 lat. Tak długa historia umożliwia konstrukcję indeksu rynku opartego o metodologię wykorzystywaną w przypadku popularnych cenowych indeksów rynkowych, jak np. indeksów rynków akcji notowanych na giełdzie papierów wartościowych czy indeksów obligacji.

Dla rynku polskich banknotów kolekcjonerskich opracowany został indeks cen, ujmujący zachowanie poszczególnych segmentów cenowych tego rynku. Niniejsze opracowanie zawiera prezentację zachowania indeksu w całym 5-letnim okresie istnienia rynku banknotów jako rynku inwestycji alternatywnych oraz podstawową analizę informacji generowanych przez ten indeks.

Materiał ten stanowi kontynuację prezentacji zmian cen na rynku polskich banknotów kolekcjonerskich publikowaną od początku roku 2022. Ze względu na wystarczająco już długą historię istnienia rynku, wprowadzono nieco odmienny sposób prezentacji zmian cen w stosunku do poprzednich publikacji. W miejsce analizy zmian cen określonego portfela banknotów, wprowadzono indeks zbieżny z metodologią popularnych indeksów giełdowych (metodologia wywiedziona z indeksu Laspeyresa). Co istotne, zmianie nie uległa konstrukcja portfela indeksu, tj. zestaw banknotów tworzących portfel indeksu w poszczególnych segmentach cenowych rynku oraz ich wagi w portfelu. Zmianie nie uległa także baza danych cenowych – indeks opiera się na tych samych, publicznie dostępnych danych transakcyjnych. Informacje przedstawione w niniejszym opracowaniu są zatem zbieżne z informacjami zawartymi w poprzednich publikacjach, pewne różnice mogą wynikać ze wspomnianego ujednolicenia sposobu prezentacji zmian cen z głównymi indeksami giełdowymi.

Odtworzenie obliczeń wartości indeksu jest możliwe przez dowolną osobę korzystającą z publicznie dostępnych danych.

W niniejszym materiale zawarto także prezentację rzeczywistych stóp zwrotu z indeksu po uwzględnieniu prowizji pobieranej przez domy aukcyjne, przy czym założono modelowe wartości prowizji: prowizję 5% od sprzedaży oraz 18% od zakupu – obie prowizje obliczane na podstawie ceny wylicytowanej na aukcji.